(BĐT) - Ngày 19/4 tới, Công ty CP Cơ khí Luyện Kim (mã chứng khoán: SDK) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng.

Như vậy, với 2,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 7,8 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 19/5/2021.

Cuối tháng 3 vừa qua Công ty đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2021 để thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu doanh thu dự kiến đạt 190 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 15 tỷ đồng và 12 tỷ đồng.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, Công ty dự kiến trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 20% lợi nhuận, trích lập quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận, còn lại gần 10,83 tỷ đồng lợi nhuận để tái sản xuất và di dời nhà máy.