Số tiền dự chi là 11 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Xây dựng số 7 (HNX: VC7) thông báo trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và cổ phiếu, tổng tỷ lệ 9%. Ngày đăng ký cuối cùng là 2/8, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/8.

Với phương án chi trả bằng tiền mặt, công ty thực hiện theo tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng). Hiện tại, Xây dựng số 7 sở hữu gần 22 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền khoảng 11 tỷ đồng để trả cổ tức. Ngày thanh toán là 15/8.

VC7 dự kiến phát hành 879.973 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ thực hiện 4% (Cổ đông sở hữu 295 cổ phiếu nhận được 11 cổ phiếu, 0,8 cổ phiếu lẻ bị hủy) để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Năm 2018, công ty đạt doanh thu 137.4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng, lần lượt đạt 34,32% và 53,1% kế hoạch năm.

Kết quả kinh doanh quý I/2019, VC7 đạt 23,4 tỷ đồng doanh thu, giảm 49% cùng kỳ, đạt 5% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,2 tỷ đồng, giảm 87% cùng kỳ, đạt 4% kế hoạch năm. Năm 2019, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 451 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 33 tỷ đồng.

Ngày 8/7, giá đóng cửa của cổ phiếu VC7 là 7.800 đồng/cp.