(BĐT) - UBND xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu xây lắp: Nhà văn hóa thôn 5 xã Trung Hà, huyện Yên Lạc (Gói thầu Nhà văn hóa thôn 5) và Nhà văn hóa thôn 6 xã Trung Hà, huyện Yên Lạc (Gói thầu Nhà văn hóa thôn 6).
Vĩnh Phúc: Nhà thầu “quen” trúng 2 gói thầu xây lắp khớp giá

Cả 2 gói thầu nêu trên đều lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Kết quả lựa chọn nhà thầu được Bên mời thầu công bố cho thấy Công ty TNHH MTV Bình Dương là nhà thầu trúng cả 2 gói thầu nêu trên. Đáng chú ý, giá trúng thầu của nhà thầu này tại 2 gói thầu đều “trùng khớp” với giá gói thầu.

Cụ thể, giá trúng thầu và giá gói thầu tại Gói thầu Nhà văn hóa thôn 5 đều là 1.407.171.000 đồng; và tại Gói thầu Nhà văn hóa thôn 6 là 1.445.886.000 đồng.

Được biết, Công ty TNHH MTV Bình Dương có địa chỉ tại làng Sứ, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, vốn điều lệ là 1,5 tỷ đồng.

Trong quá khứ, nhà thầu này đã từng trúng 3 gói thầu khác (đều được đấu thầu rộng rãi trong nước) do UBND xã Trung Hà làm bên mời thầu: Xây lắp công trình Nhà văn hóa thôn 1, xã Trung Hà, huyện Yên Lạc; Xây lắp công trình Đường giao thông xã Trung Hà đi xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội; Xây lắp công trình Hệ thống thoát nước đường giao thông khu trung tâm xã Trung Hà, huyện Yên Lạc (tuyến từ nhà bà Hợi đến nhà Thu Thủy, tuyến từ nhà Đinh Mỹ đến Trung tâm Y tế, tuyến từ nhà Thịnh Sinh đến nhà Thọ Huệ, tuyến từ nhà Hải Quỳ đền nhà bà Gái, tuyến nhà ông Thắng đến nhà ông Phú, tuyến nhà Chất Hậu đến Nhà văn hóa thôn 7, tuyến nhà ông Lý đến nhà ông Đào).

Giá trúng thầu 3 gói thầu nêu trên của Công ty TNHH MTV Bình Dương chỉ thấp hơn giá gói thầu vài trăm nghìn đồng.