(BĐT) - Ban Quản lý dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung tỉnh Thừa Thiên Huế vừa công bố nhà thầu trúng 2 gói thầu xây lắp của 2 dự án thành phần thuộc Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung.
2 liên danh nhà thầu trúng 2 gói xây lắp của Dự án Phát triển nông thôn miền Trung

Ảnh minh họa. Ảnh Internet

Theo đó, Nhà thầu liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Thành - Công ty TNHH Hoàng Ngọc - Công ty TNHH Hùng Hậu đã trúng Gói thầu TDA03-XL: Toàn bộ phần xây lắp và bảo hiểm thuộc Dự án Nâng cấp đường giao thông kết hợp đê ngăn lũ Phổ Lại - Thanh Cần - Nam Dương - Cổ Tháp. Gói thầu này có giá là 62,254 tỷ đồng. Liên danh này đã trúng thầu với mức giá là 57,536 tỷ đồng. Trong các thành viên nhà thầu liên danh, có 2 nhà thầu địa phương (Công ty TNHH Hoàng Ngọc và Công ty TNHH Hùng Hậu) và 1 nhà thầu đến từ Quảng Bình.

Tại Gói thầu TDA01-XL: Toàn bộ phần xây lắp và bảo hiểm + Lô 2: Toàn bộ phần xây lắp và bảo hiểm bờ Hữu thuộc Dự án thành phần Nâng cấp hệ thống đê sông Đại Giang, nhà thầu trúng thầu là liên danh Công ty CP 471 - Công ty CP Prime Trung Tín. Gói thầu này có giá 51,046 tỷ đồng. Liên danh nhà thầu trúng thầu với mức giá là 39,656 tỷ đồng.

Hai gói thầu nêu trên đều lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu cạnh tranh trong nước với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được quy định trong Hướng dẫn mua sắm của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung bao gồm 3 dự án thành phần. Ngoài 2 dự án nêu trên, dự án thành phần còn lại là Dự án Nâng cấp hệ thống đê kết hợp giao thông nội đồng Đông Tây Hói Tôm. Theo Quyết định số 1251/QĐ-BNN-HTQT ngày 6/06/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 3 dự án thành phần có tổng mức đầu tư là 264 tỷ đồng. Hiện có 6 tỉnh là Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận đang thụ hưởng Dự án. Theo kế hoạch, Dự án thực hiện từ năm 2015 - 2019 với tổng số vốn là 92,5 triệu USD, tương đương với 1.942,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ADB là 85 triệu USD, vốn đối ứng trong nước là 7,5 triệu USD.