(BĐT) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 4 lô đất Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 3) tổ chức đấu giá ngày 31/7/2020. Tổng mức giá trúng đấu giá của 4 lô đất là 12,86 tỷ đồng.

Stt

Ký hiệu lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Địa chỉ lô đất

Diện tích

(m2)

Mục đích sử dụng đất/ Thời hạn sử dụng đất

Mức giá

trúng đấu giá (đồng)

Hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá/

Địa chỉ

1

919

12

Xã Thủy Thanh

196,38

Đất ở

Lâu dài

3.045.000.000

- Ông: Ngô Thành Dương

- Địa chỉ: Tổ 6, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2

920

12

Xã Thủy Thanh

201,34

Đất ở

Lâu dài

3.142.770.000

- Bà: Nguyễn Thị Khánh Ly

- Tên chồng: Lê Xuân Sơn

- Địa chỉ: Số 63 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.

3

922

12

Xã Thủy Thanh

211,28

Đất ở

Lâu dài

3.294.840.000

- Chồng: Đặng Xuân Cường

Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

- Tên vợ: Lê Thị Thu Tâm

Địa chỉ: Số 1 Chu Văn An, phường Phú Hội, thành phố Huế.

4

923

12

Xã Thủy Thanh

216,25

Đất ở

Lâu dài

3.382.875.000

- Bà: Nguyễn Thị Khánh Ly

- Tên chồng: Lê Xuân Sơn

- Địa chỉ: Số 63 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.