(BĐT) - Sau một năm rưỡi triển thực thi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), tính đến ngày 20/6/2019, có 50/63 địa phương đã và đang xây dựng các kế hoạch, đề án hỗ trợ DNNVV.
50/63 địa phương xây dựng kế hoạch, đề án hỗ trợ DNNVV

Các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ DNNVV đã cơ bản được ban hành đầy đủ (ảnh: Internet)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết thông tin này tại Báo cáo tình hình thực hiện trong quý II năm 2019 Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Theo Báo cáo, một số địa phương đã phê duyệt Đề án hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp như: TP. Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh…

Về việc hướng dẫn thực thi Luật Hỗ trợ DNNVV, đến nay, các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành Luật đã cơ bản được ban hành đầy đủ. Để khẩn trương đưa một số chính sách quy định tại Luật vào cuộc sống, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính đang tích cực hoàn thiện dự thảo nghị định của Chính phủ về bổ sung một số ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và Nghị quyết của Quốc hội về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho DNNVV.

Cùng với đó, hoạt động khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp ở các địa phương ngày càng trở nên sôi động, góp phần từng bước hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cuộc thi, sự kiện về khởi nghiệp được tổ chức ở nhiều địa phương. Các cơ quan cấp trung ương, các bộ ngành tiếp tục triển khai tích cực các chương trình, đề án hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và xây dựng nghị định về cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đối với Trung tâm này...