(BĐT) - Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, căn cứ đề nghị của Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức Phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 7/2019 về công tác xây dựng pháp luật với thời gian 1 ngày, ngay sau Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7.
Báo cáo Dự án Luật PPP tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 7

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự kiến, tại Phiên họp chuyên đề, 7 dự án luật sẽ được xem xét, bao gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng các bộ chủ trì soạn thảo được yêu cầu chỉ đạo bảo đảm chất lượng, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án được phân công, trình Chính phủ trước ngày 15/7/2019.