BCG trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu, tỷ lệ 10%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) vừa công bố nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022.

Cụ thể, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%. Với hơn 503,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 251,6 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Đồng thời, Công ty dự kiến phát hành hơn 25,16 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 5%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 251,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2021 căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu là 24/8. Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền là 22/9.

Bên cạnh đó, BCG cũng công bố phương án phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP. Tổng giá trị phát hành là 50 tỷ đồng. Nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2021 căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty. Ngày phát hành là ngày 26/8.

Tin cùng chuyên mục