(BĐT) - Công ty CP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán: BFC) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu là 5.690 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 166 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và giảm 17,1% so với thực hiện trong năm 2020.

Công ty cho biết, dự báo năm 2021, thời tiết khô hạn và xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến phức tạp gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón.

Mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuât kinh doanh phân bón trong và ngoài nước dự báo là sẽ khốc liệt. Các doanh nghiệp sản xuất NPK không chỉ cạnh tranh trong ngành mà còn cạnh tranh với doanh nghiệp kinh doanh phân đơn nhập khẩu, phân hữu cơ, bởi việc gia tăng sử dụng phân đơn, phân hữu cơ.

Năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 5.522 tỷ đồng, giảm 11%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 167 tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2019. Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản giảm 8% về còn 3.062,6 tỷ đồng.