Bộ TT&TT sẽ tổ chức đấu giá đồng thời 2 băng tần 2500 - 2600 MHz và băng tần 3700 - 3900 MHz cho 5G

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500 - 2600 MHz đồng thời với băng tần 3700 - 3900 MHz, cho hệ thống thông tin di động mặt đất theo tiêu chuẩn IMT.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ngày 6/12, Bộ TT&TT có thông báo tới các doanh nghiệp viễn thông về việc bãi bỏ Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT ngày 25/10/2023 của Bộ trưởng Bộ TT&TT phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500 - 2600 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất theo tiêu chuẩn IMT.

Theo đó, ngày 25/10, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500 - 2600 MHz.

Sau đó, Bộ TT&TT ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTTTT quy hoạch băng tần 3560 - 4000 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam (công nghệ IMT - 2020 cho 5G và các phiên bản tiếp theo). Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 7/1/2024.

Do vậy, để tổ chức đấu giá đồng thời cả hai băng tần 2500 - 2600 MHz và băng tần 3700 - 3900 MHz, Bộ TT&TT bãi bỏ Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT.

Như vậy, sau ngày 7/1/2024, Bộ TT&TT sẽ tổ chức đấu giá cả 2 băng tần dành cho 5G.

Tin cùng chuyên mục