(BĐT) - Ngày 13/12 tới, Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (mã chứng khoán: CAV) sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 23/12/2021.

Như vậy, với gần 57,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi tương ứng 57,5 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Về hoạt động kinh doanh, quý III/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.822,37 tỷ đồng, giảm 38,62% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 49,32 tỷ đồng, giảm 57,95%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty đạt 7.360 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 256,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 203,4 tỷ đồng, giảm 28,8%.

Như vậy, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 74,45% mục tiêu doanh thu và 52,82% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.