(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đường thủy (Bộ Giao thông vận tải) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu: CV-A2.8a-NDTDP và CV-A2.8b-NDTDP thuộc Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ (WB6). Theo đó, Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình thủy có tên trong 2 liên danh trúng 2 gói thầu này.
Chọn xong nhà thầu thực hiện 2 gói thầu kênh dẫn hơn 340 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cả 2 gói thầu nêu trên sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Thế giới (WB), được đấu thầu rộng rãi quốc tế, có tổng giá gói thầu là 343 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói là 16 tháng.

Cán bộ của Ban Quản lý các dự án đường thủy cho biết, có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu Gói thầu CV-A2.8a-NDTDP Kênh dẫn phía sông Đáy, kè bảo vệ âu và hoàn trả đò Mười nhưng 1 nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Liên danh Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hà Nội - Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam - Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình thủy trúng thầu với giá 143,992 tỷ đồng, giảm 0,817 tỷ đồng so với giá gói thầu.

Đối với Gói thầu CV-A2.8b-NDTDP Kênh dẫn phía sông Ninh Cơ, kè bảo vệ và phao tiêu báo hiệu, chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu là Liên danh Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng HJC - Công ty CP Xây dựng Huyền Minh - Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình thủy. Giá trúng thầu là 197,696 tỷ đồng, giảm 0,507 tỷ đồng so với giá gói thầu. Ban Quản lý các dự án đường thủy đã ký hợp đồng với nhà thầu trúng 2 gói thầu này, công trình chuẩn bị được khởi công.