(BĐT) - Ngày 4/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1004/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sỏi Nà Mố - Tổng Cổ, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (khu vực chưa thăm dò khoáng sản).
Công bố kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sỏi Nà Mố - Tổng Cổ, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Ảnh minh họa

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá: Công ty TNHH Sản xuất bê tông Bắc Kạn.

Giá trúng đấu giá: Rđg = 6,0%. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá: Trước khi cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Diện tích: 5,3 ha thuộc thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

UBND tỉnh yêu cầu: Công ty TNHH Sản xuất bê tông Bắc Kạn phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trước ngày 23/11/2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thăm dò và trình UBND tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất bê tông Bắc Kạn đảm bảo đúng thủ tục, trình tự theo quy định hiện hành./.