(BĐT) - Công ty CP Công trình 6 vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với kết quả doanh thu đạt 37,7 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận gộp đạt 7 tỷ đồng, tăng trưởng hơn gấp đôi.

Công trình 6 lỗ thêm 0,3 tỷ đồng quý III/2020

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong quý III/2020, chi phí tài chính tăng đột biến từ 1,3 tỷ đồng lên 5,3 tỷ đồng, là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty lỗ 0,28 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế âm 0,33 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công trình 6 đạt 68,6 tỷ đồng doanh thu và lỗ 1,68 tỷ đồng. Tính đến cuối quý III/2020, tổng tài sản Công ty đạt 173,2 tỷ đồng với 79% là nợ phải trả.