(BĐT) - Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn vừa thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Pác Keng, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể. Theo đó, Công ty TNHH Hợp Nhất đã trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đá vôi nêu trên.
Công ty TNHH Hợp Nhất trúng đấu giá mỏ đá vôi Pác Keng

Công ty TNHH Hợp Nhất đã trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đá vôi Pác Keng (Bắc Kạn) Ảnh minh họa trên internet

Trước đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn đã có thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Pác Keng, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể. Diện tích mỏ đá vôi là 0,98 ha tại địa chỉ xã Thượng Giáo, khu vực này chưa được thăm dò khoáng sản. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá được tính theo mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R)=3%.

Ngày 11/3, cuộc đấu giá được diễn ra với sự tham dự của 2 tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá, đó là: Công ty TNHH SDTB (Tổ 5, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn); Công ty TNHH Hợp Nhất (Tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Kết quả được công bố cho thấy, Công ty TNHH Hợp Nhất đã trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đá vôi Pác Keng với giá trúng đấu giá là R=3,6%, vượt 0,6% so với giá khởi điểm.