(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Minh Vĩnh Phúc và UBND huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đối với 23 thửa đất tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng giá khởi điểm là 35,3 tỷ đồng.

Cụ thể, 23 thửa đất nêu trên có vị trí tại Khu đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất khu Giàn Chiếu, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng diện tích của 23 thửa đất là 2.902 m2, diện tích mỗi thửa đất dao động từ 100 - 284m2. Giá khởi điểm mỗi m2 đất từ 10 - 13 triệu đồng; giá khởi điểm mỗi thửa đất là 1,1 - 2,9 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá diễn ra bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp 1 vòng qua đường bưu điện theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai được đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tới ngày 6/8/2021. Người tham gia đấu giá chỉ được coi là đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá khi đã nộp tiền đặt trước chuyển vào tài khoản của Công ty đã nhận được đúng thời gian đã quy định theo thông báo và Quy chế cuộc đấu giá.

Buổi công bố giá dự kiến diễn ra ngày 9/8/2021 tại Hội trường UBND xã Hợp Thịnh.