(BĐT) -  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đứng tên Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Phát (Quảng Bình).

Theo đó, tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 492, tờ bản đồ số 58. Diện tích đất đấu giá là 13.677,9 m2, đất sử dụng riêng; mục đích sử dụng đất là đất thương mại, dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 6/10/2066.

Nguồn gốc sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê từ ngày 15/5/2019 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp ngày 30/8/2018 đứng tên Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Phát. Khu đất có địa chỉ tại thôn Cù Lạc 1, xã Sơn Trạch (nay là thị trấn Phong Nha), huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Giá khởi điểm bán đấu giá là 84 tỷ đồng. Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật. Người có tài sản đấu giá là Ngân hàng TMCP Quân Đội.

Hồ sơ đấu giá được bán từ ngày 12 - 23/5/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng; dự kiến tổ chức vào ngày 25/5/2022.