(BĐT) - Văn phòng Bộ Nội vụ (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 10 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp ngành nội vụ và Trung tâm Điều hành thông minh Bộ Nội vụ với tổng mức đầu tư 228,82 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Đầu tư 228 tỷ đồng xây dựng dữ liệu tích hợp ngành nội vụ

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, 6 gói thầu thuộc Dự án sẽ được đấu thầu rộng rãi gồm: Gói 3 Tư vấn Quản lý dự án (giá gói thầu 2,13 tỷ đồng, đấu thầu quý IV/2021); Gói 4 Thiết kế chi tiết và dự toán (giá gói thầu 2,57 tỷ đồng, đấu thầu quý IV/2021); Gói 6 Tư vấn giám sát (giá gói thầu 1,54 tỷ đồng, đấu thầu quý IV/2021); Gói 9 Mua sắm, lắp đặt, cài đặt thiết bị, phần mềm và đào tạo chuyển giao công nghệ (giá gói thầu 210,15 tỷ đồng, đấu thầu quý IV/2021); Gói 7 Kiểm thử phần mềm nội bộ (giá gói thầu 4,34 tỷ đồng, đấu thầu quý I/2022); Gói 10 Kiểm toán độc lập (giá gói thầu 0,523 tỷ đồng, đấu thầu quý II/2022).