Đề xuất Nhà nước sớm quy hoạch không gian ngầm để tránh xung đột khi thi công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Với kinh nghiệm hàng chục năm thi công các công trình ngầm phức tạp tại Việt Nam, hơn ai hết, Fecon “thấm” nhiều khó khăn, nhất là vấn đề xử lý các công trình hiện hữu trong không gian ngầm mà dự án đi qua hoặc tiệm cận.
Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Fecon

Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Fecon

Việt Nam chưa có quy hoạch không gian ngầm và cũng chưa có các quy định liên quan quản lý không gian ngầm dưới các công trình hiện hữu. Vì thế, khi phát sinh các xung đột trong quá trình thi công, nhà thầu thường phải chờ đợi để chủ đầu tư hoặc chính quyền địa phương thống nhất với từng chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng công trình hiện hữu về cơ chế bảo vệ, bồi thường… Việc thỏa thuận này thường mất rất nhiều thời gian, thậm chí có những trường hợp không thể thống nhất.

Bên cạnh đó, khi xây dựng công trình ngầm, thường có rất nhiều nhà dân phía trên đã được xây dựng từ lâu, chất lượng thiết kế và thi công không bảo đảm, không tính đến những tác động khi xuất hiện đường hầm phía dưới. Vì vậy có nguy cơ khiếu kiện kéo dài khi có vấn đề sụt lún hoặc hư hỏng nhà cửa trong quá trình thi công.

Việt Nam cũng chưa có các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến thiết kế thi công và vận hành công trình ngầm, chưa có mẫu hợp đồng cho các loại dự án đặc thù này. Vì vậy, các nhà đầu tư, nhà thiết kế, nhà thầu thường gặp khó khăn khi triển khai đầu tư, xây dựng và vận hành công trình ngầm.

Chúng tôi mong muốn Nhà nước nhanh chóng có quy hoạch không gian ngầm, đặc biệt tại các thành phố lớn. Cần có một cơ quan chuyên ngành phụ trách việc quản lý quy hoạch và quản lý xây dựng không gian ngầm/công trình ngầm. Cơ quan này có chức năng thẩm định, cấp phép xây dựng và giám sát việc triển khai các loại công trình có ngầm. Nhà nước cần nhanh chóng xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, mẫu hợp đồng cho các loại công trình ngầm khác nhau để tạo hành lang cho hoạt động đầu tư, thiết kế, xây dựng và vận hành công trình...

Tin cùng chuyên mục