Đề xuất thêm cơ hội cho hàng xuất xứ Việt Nam và DN dùng nhiều lao động yếu thế dự thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu đang đề xuất nhiều nội dung rất tiến bộ so với trước.
Ông Dương Văn Cận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam

Ông Dương Văn Cận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam

Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam với tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước trên và dưới 50% thì được cộng thêm điểm vào điểm đánh giá, hoặc cộng thêm một khoản tiền theo hai mức tương ứng là 7,5% hoặc có thể từ 10 - 12% giá dự thầu (sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá nếu có)/giá đánh giá của nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi.

Thêm vào đó, Dự thảo Nghị định đề xuất bổ sung đối tượng nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ Việt Nam mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động có hợp đồng lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số thì được hưởng hệ số ưu đãi cao hơn so với mức nêu trên (có thể là từ 12% đến 15%). Quy định này là rất phù hợp với các nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tăng thêm cơ hội việc làm cho các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Tuy nhiên, theo tôi, điều kiện để được hưởng ưu đãi này là người lao động phải có hợp đồng tối thiểu từ 3 tháng trở lên vẫn còn quá cao, nên giảm xuống ở mức 1 tháng. Bởi vì, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên là thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Tin cùng chuyên mục