(BĐT) - Ngày 17/12/2021, Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa đã tiến hành mở thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình xây dựng cầu Đỏ trên Đường tỉnh 652H (Tỉnh lộ 8); địa điểm tại xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Giá dự toán là 12.315.177.000 đồng.
Điều chỉnh tiêu chí, gói thầu xây lắp tại Khánh Hòa thu hút nhiều nhà thầu

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Biên bản mở thầu cho thấy, Gói thầu thu hút sự tham gia của 3 nhà thầu. Cụ thể, Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Hà Thành - Công ty CP Xây dựng công trình 510 có giá dự thầu 10.636.707.583,973 đồng. Công ty CP Đầu tư xây dựng 72 có giá dự thầu 11.155.213.296,924 đồng. Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất có giá dự thầu 11.083.688.713,577 đồng. Cả 3 nhà thầu đều chào thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày.

Khi phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), Gói thầu nhận được phản ánh về một số tiêu chí liên quan đến hợp đồng tương tự, yêu cầu kỹ thuật chưa phù hợp. Sau đó, Bên mời thầu đã gia hạn thời điểm đóng thầu, điều chỉnh HSMT theo hướng cắt bỏ những tiêu chí chưa phù hợp, tạo điều kiện để thu hút thêm nhà thầu tham dự.