EVNNPT gia tăng đấu thầu qua mạng

(BĐT) - Ngày 31/3, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Khóa đào tạo trực tuyến Lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Thông tư số 04/2017-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho toàn thể các đơn vị thành viên.
Ông Phạm Thy Hùng giới thiệu về khung pháp lý mới (Thông tư 04/2017/TT-BKH) tại Khoá đào tạo. Ảnh: Trần Tuyết
Ông Phạm Thy Hùng giới thiệu về khung pháp lý mới (Thông tư 04/2017/TT-BKH) tại Khoá đào tạo. Ảnh: Trần Tuyết

Thông tin tại Khóa đào tạo, ông Phạm Thy Hùng, Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia giới thiệu, Thông tư 04 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (HTMĐTQG) đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Thông tư 04 có 7 mẫu hồ sơ được ban hành kèm theo. Trong đó, có 3 mẫu áp dụng cho gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; 3 mẫu áp dụng cho gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; 1 mẫu áp dụng đối với gói thầu được tổ chức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn. Thông tư 04 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2018.

Phát biểu tại Khóa đào tạo, ông Vũ Ngọc Minh, Tổng giám đốc EVNNPT thông tin, đầu tư hàng năm của ngành điện lực rất lớn, khoảng 13.000 - 14.000 tỷ đồng. Trong năm 2017, ngành truyền tải điện cũng thực hiện khoảng 1.000 gói thầu, trong đó đã thực hiện khoảng 200 gói thầu qua mạng, chiếm tỷ lệ cao, thực hiện đúng theo chỉ đạo của Chính phủ về lộ trình thực hiện đấu thầu qua mạng.

Qua quá trình thực hiện, EVNNPT nhận thấy, việc thực hiện đấu thầu qua mạng là hình thức rất văn minh, giúp giảm thiểu thủ tục giấy tờ, quan trọng hơn là việc bên mời thầu và nhà thầu không gặp nhau trong quá trình lựa chọn nhà thầu là một trong những ưu điểm thể hiện sự công khai, minh bạch trong quá trình đấu thầu.

Trong thời gian tới khi Thông tư 04 chính thức có hiệu lực, EVNNPT dự kiến sẽ thực hiện thêm nhiều gói thầu đấu thầu qua mạng đối với tất cả các gói thầu đấu thầu rộng rãi trong nước, không phân biệt các gói thầu có giá trị lớn hay nhỏ, thực hiện cả theo các phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ…

Để tích cực thực hiện mục tiêu này, ông Vũ Ngọc Minh yêu cầu Ban Đấu thầu của EVNNPT phân công cho các đơn vị dự thảo 1 - 2 mẫu hồ sơ mời thầu thực hiện theo Thông tư 04, sau đó tập hợp lại, gửi các đơn vị xin ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh. Từ đó, ban hành một mẫu HSMT chung cho Tổng công ty để triển khai thực hiện trên diện rộng.                

Trần Tuyết

Tin cùng chuyên mục