Lựa chọn xong nhà thầu cho gói thầu thoát nước 245 tỷ tại TP.HCM

(BĐT) - Liên danh Công ty CP Xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương - Công ty TNHH Kỹ thuật điện và Xây dựng Ban Hin (Malaysia) vừa trúng Gói thầu XL - 07 Xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 và hệ thống thoát nước mưa thuộc lưu vực 2 thuộc Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM - Giai đoạn 2.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Giá trúng thầu là 245 tỷ VND (bao gồm thuế và dự phòng phí). Giá gói thầu là 13.088.465 USD (tỷ giá USD/VND là 21.246), tương ứng với khoảng 260,554 tỷ đồng. Loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh với thời gian thực hiện là 28 tháng.

Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM - Giai đoạn 2 sử dụng khoản vay từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế. Ban Quản lý đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM được giao làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn đấu thầu là Công ty HaskoningDHV Nederland B.V (Hà Lan).

Công ty CP Xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương có địa chỉ tại tỉnh Hải Dương với số vốn điều lệ đăng ký là 20 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến nay, nhà thầu này từng trúng hơn 10 gói thầu xây lắp, bao gồm cả tư cách thành viên liên danh và độc lập. Chỉ tính riêng từ đầu năm tới nay, nhà thầu này đã trúng 5 gói thầu (kể cả Gói thầu XL - 07) với tổng giá trúng thầu khoảng 700 tỷ đồng. Cùng với Gói thầu XL - 07, ít nhất là từ nay đến năm 2019, Công ty CP Xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương sẽ thi công cùng lúc 3 gói thầu quy mô lớn.

Công ty TNHH Kỹ thuật điện và Xây dựng Ban Hin có địa chỉ tại Malaysia.         

        

Lê Xuân

Tin cùng chuyên mục