Năm 2018, Vinafood 1 có 27 gói thầu được chỉ định thầu

(BĐT) - Trong năm 2018, Tổng Công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) thực hiện tổng số 38 gói thầu, tuy nhiên, trong số này không có gói thầu nào được lựa chọn nhà thầu qua mạng. Đây là thông tin được Vinafood 1 cho biết trong báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 vừa gửi cơ quan chức năng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Các gói thầu lựa chọn nhà thầu chủ yếu bằng 2 hình thức là chỉ định thầu (27 gói thầu) và chào hàng cạnh tranh (11 gói thầu).

Về lý do số lượng gói thầu thực hiện trong năm qua khá khiêm tốn, Vinafood 1 cho biết, năm 2018, Tổng công ty chủ yếu phát triển sản xuất kinh doanh, mảng đầu tư xây dựng cơ bản chỉ hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh nên số gói thầu tại đơn vị này không nhiều.

Để đẩy mạnh hiệu quả công tác đấu thầu, năm 2019, Vinafood 1 dự kiến sẽ tổ chức hội nghị nhằm phổ biến, tập huấn về công tác đầu tư xây dựng, đấu thầu cho các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực này của đơn vị.  

Việt Anh

Tin cùng chuyên mục