Nam Việt đặt chỉ tiêu lãi tăng trưởng 74% trong năm 2018

(BĐT) - Theo báo cáo kết quả hoạt động của Ban Giám đốc CTCP Nam Việt (Mã CK: ANV), trong năm 2018, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 8%; chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 250 tỷ đồng, tăng 74%; chia cổ tức ở mức 12%.

Năm 2018, mục tiêu và chiến lược của Công ty là tích cực hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành, tiếp tục thoái vốn tại các dự án đầu tư ngoài ngành; tìm kiếm khách hàng mới và duy trì khách hàng hiện tại để cải thiện thị phần cũng như thúc đẩy tăng trưởng.

Năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 2.049 tỷ đồng; lợi nhuận tăng mạnh với lãi sau thuế đạt 144 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với năm 2016; tỷ lệ trả cổ tức đạt 9%.

H.H

Tin cùng chuyên mục