Sợi Thế Kỷ dự kiến phát hành thêm 10,8 triệu cổ phiếu

(BĐT) - CTCP Sợi Thế Kỷ (Mã CK: STK) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 17/4 tới.

Công ty sẽ trình Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2,300 tỷ đồng và 126 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cũng sẽ xin ý kiến cổ đông về việc phát hành thêm gần 10,8 triệu cổ phiếu. Nếu thành công, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên 707 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty phát hành gần 4,2 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 7%; 600.000 cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, phát hành gần 6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%, giá bán không thấp hơn mệnh giá và không cao hơn giá giao dịch cuối phiên trước 1 ngày thông báo chốt quyền trên HOSE.

Năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu gần 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 99,6 tỷ đồng.

H.H

Tin cùng chuyên mục