Thành Dương (Quảng Ninh) được chỉ định thầu dự án ở Hải Dương

(BĐT) - Công ty TNHH Thành Dương vừa được chỉ định thầu Dự án Đầu tư xây dựng khu phố thương mại, chợ huyện Ninh Giang, Hải Dương. 

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích khu đất là 22.785m2. Tổng mức đầu tư Dự án (do Nhà đầu tư đề xuất và chưa bao gồm chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng) là 57.619 triệu đồng.

Về nguồn vốn đầu tư, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 30.000 triệu đồng (chiếm 52% tổng mức đầu tư Dự án), phần còn lại là vốn nhà đầu tư huy động. Giá trị nộp ngân sách nhà nước do nhà đầu tư đề xuất là 100 triệu đồng, số tiền này chưa bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp của Dự án. Còn theo thông tin được UBND huyện Ninh Giang công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tổng chi phí thực hiện Dự án chỉ 36.537 triệu đồng.

UBND tỉnh Hải Dương cho biết, thời gian thực hiện Dự án là 36 tháng. UBND huyện Ninh Giang được giao làm bên mời thầu, tổ chức đàm phán hợp đồng và ký hợp đồng với nhà đầu tư Công ty TNHH Thành Dương.

Công ty TNHH Thành Dương có vốn điều lệ 21 tỷ đồng, địa chỉ tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Trong vòng gần 3 năm trở lại đây, trong vai nhà thầu, Công ty TNHH Thành Dương đã được công khai trúng 2 gói thầu với tư cách là thành viên của Liên danh nhà thầu trúng thầu và cả 2 gói thầu này đều của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

Bích Thảo

Tin cùng chuyên mục