Thủy sản số 4 bị phạt truy thu thuế hơn 15 tỷ đồng

Công ty cổ phần Thủy sản số 4 (TS4 – HOSE) đã công bố kết luận Thanh tra Thuế của Cục Thuế TP.HCM với số tiền truy thu và phạt tổng cộng hơn 15 tỷ đồng.
Thủy sản số 4  bị phạt truy thu thuế hơn 15 tỷ đồng

Cụ thể, TS4 bị phạt và truy thu nhiều khoản mục liên quan đến việc kế khai thuế GTGT đầu vào không chính xác; Truy thu thuế Thu nhập doanh nghiệp do kê khai các khoản chi phí không được trừ vào chi phí kinh doanh trong kỳ quyết toán làm giảm thu nhập chịu thuế; Khai sai thuế Thu nhập doanh nghiệp nhưng không làm tăng số thuế phải nộp, số thuế được hoàn, số thuế được ưu đãi miễn giảm; Không chặn trừ thuế Thu nhập cá nhân đối với các khoản chi tiền lãi vay cá nhân, dẫn đến việc khai sai…

Trong số các khoản phạt của Cục thuế TP.HCM đối với TS4, khoản nặng nhất là Truy thu Thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 10,7 tỷ đồng, và phạt 20% số chênh lệch qua thanh tra 1,96 tỷ đồng cùng 1,71 tỷ đồng do chậm nộp thuế.

Kết luận, Cục Thuế TP.HCM yêu cầu TS4 nộp đầy đủ, kịp thời số tiền truy thu và phạt hơn 15 tỷ đồng cùng số tiền thuế thu hồi hơn 13 triệu đồng vào kho bạc nhà nước.

Trong báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của TS4, tính đến thời điểm 31/12/2017, công ty có hơn 723 triệu đồng các khoản tiền và tương đương tiền. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 11,7 tỷ đồng.


ĐTCK

Tin cùng chuyên mục