(BĐT) - Dự kiến ngày 18/7/2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 49,8 ha tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Giá khởi điểm của khu đất đấu giá là 612,54 tỷ đồng.
Đồng Nai: Đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư, giá khởi điểm hơn 600 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Khu đất trước đây do Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai sử dụng, được UBND Tỉnh thu hồi giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý. Trong số 49,8 ha, có 29,382 ha đất đấu giá và 20,418 ha đất không đấu giá.

Mục đích sử dụng đất là để thực hiện dự án đầu tư gồm đất ở dự án, đất công trình giáo dục, đất công trình dịch vụ đô thị. Do đó người tham gia đấu giá phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất (kinh doanh bất động sản).

Đối với phần năng lực tài chính, người tham gia đấu giá phải có hồ sơ chứng minh có vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của Dự án (tương đương 396 tỷ đồng).