Đồng Tháp rà soát toàn bộ các dự án BOT giao thông

(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản chỉ đạo rà soát tất cả các dự án BOT giao thông đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, xem xét cơ sở pháp lý, nội dung hợp đồng, báo cáo và đề xuất UBND Tỉnh về việc rút ngắn thời gian thu phí dự án. 

Đặc biệt, công khai, minh bạch các thông tin liên quan về dự án, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và nhà đầu tư.

Riêng đối với các dự án BOT đang triển khai là Dự án Cầu Cái Vừng và nâng cấp bến khách ngang sông Mương Lớn, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu đơn vị được giao triển khai phải gửi dự thảo Hợp đồng của Dự án đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, góp ý.

Với Dự án Nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn An Hữu - Cao Lãnh, UBND Tỉnh giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi tình hình triển khai Dự án, tham mưu về chất lượng thực hiện nâng cấp công trình của nhà đầu tư BOT, lưu lượng xe thực tế để tính toán thời gian thu phí và giá thu phí hợp lý.

Tin cùng chuyên mục