(BĐT) - UBND tỉnh Gia Lai vừa công bố kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 3 doanh nghiệp là: Công ty TNHH MTV Khoáng sản Hoàng Thịnh Phát; Công ty TNHH MTV Anh Phúc Gia Lai; Công ty TNHH MTV Xây dựng - Thương mại Nguyễn Tiến Đạt.
Gia Lai: 3 doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Khoáng sản Hoàng Thịnh Phát trúng đấu giá quyền khai thác cát xây dựng tại xã Ia Mơ và xã Ia Ga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Chiều dài khu vực mỏ là 500 m.

Công ty TNHH MTV Anh Phúc Gia Lai trúng đấu giá quyền khai thác cát xây dựng tại mỏ cát Ia Puch, huyện Chư Prông và xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ. Chiều dài khu vực mỏ khoảng 1.000 m.

Công ty TNHH MTV Xây dựng - Thương mại Nguyễn Tiến Đạt trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp tại mỏ đất san lấp xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông. Diện tích khu vực mỏ khoảng 3,55 ha.