IDV chốt quyền chia cổ tức, tỷ lệ 25%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 5/3 tới đây, Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã chứng khoán: IDV) sẽ chốt quyền chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt và cổ phiếu với tỷ lệ 25%.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức 10% bằng tiền mặt dự kiến vào ngày 21/3. Như vậy, với hơn 31,18 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ chi tương ứng hơn 31 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Đồng thời, IDV dự kiến phát hành gần 4,68 triệu cổ phiếu để chia cổ tức theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:15. Nguồn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/9/2023 trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty, tương ứng hơn 413 tỷ đồng.

Đầu tháng 1/2024, Công ty tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2023 và thông qua việc điều chỉnh mức chia cổ tức năm 2023 từ 25% lên 30%, gồm 15% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Như vậy, sau đợt tạm ứng cổ tức vừa thông báo và đợt tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền mặt được thực hiện vào tháng 12/2023, IDV đã hoàn thành mức chia cổ tức trong năm qua.

Tin cùng chuyên mục