Lạng Sơn đấu giá đất khu phi thuế quan cửa khẩu Đồng Đăng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 156 tại Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Giá khởi điểm là 158,474 tỷ đồng.

Quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thửa đất số 156 tại Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn hiện được Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn quản lý.

Tài sản đấu giá có diện tích 125.773,3 m2, là đất được quy hoạch làm đất sản xuất kinh doanh, phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ. Thửa đất đấu giá đã được đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật, có ranh giới rõ ràng trên thực địa. Thời hạn thuê đất là 50 năm.

Theo thông báo đấu giá, giá đất cụ thể xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất là 1,26 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm khu đất là 158,474 tỷ đồng. Giá khởi điểm chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 11/8 - 5/9/2022. Khách hàng tham gia đấu giá là tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; có khả năng về tài chính.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, nhiều vòng. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào ngày 8/9/2022.

Tin cùng chuyên mục