(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) các công trình giao thông (TP.HCM) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 6 Thi công nạo vét luồng Soài Rạp toàn tuyến (đã bao gồm chi phí đảm bảo hàng hải phục vụ thi công) thuộc Dự án Duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp năm 2018.
Liên danh 4 nhà thầu trúng Gói thầu nạo vét luồng Soài Rạp hơn 366 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà thầu duy nhất lọt qua vòng đánh giá về kỹ thuật, được lựa chọn trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung - Công ty TNHH Minh Hằng - Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai - Công ty TNHH MTV Long Hải với giá trúng thầu là 366,743 tỷ đồng (giá gói thầu là 366,811 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,01%); thời gian thực hiện hợp đồng là 210 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định.

Gói thầu số 6 sử dụng ngân sách trung ương và ngân sách TP.HCM, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Đến thời điểm đóng thầu (2/12/2019), có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường Vy bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Ngày 25/12/2019, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông (TP.HCM) đã ký hợp đồng với Liên danh trúng thầu.

Trong Liên danh trúng thầu, Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung đảm nhận 40% khối lượng công việc; Công ty TNHH Minh Hằng đảm nhận 23% khối lượng công việc; Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai đảm nhận 22% khối lượng công việc và Công ty TNHH MTV Long Hải đảm nhận 15% khối lượng công việc.