(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố Liên danh Swing - Hymetco - Phan Le là nhà thầu trúng Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc và truyền dẫn; khảo sát, xây dựng hiệu chỉnh biểu đồ quan hệ H, V, Q (Gói thầu SP1-G01) thuộc Tiểu dự án 1 Đầu tư nâng cấp và hoàn thiện hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên nước mặt tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Liên danh Swing - Hymetco - Phan Le trúng gói thầu hệ thống quan trắc hơn 116 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá trúng thầu là 116,599 tỷ đồng, giảm 0,295 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,25%; thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng, loại hợp đồng trọn gói.

Quyết định phê duyệt kết quả chọn nhà thầu trên được ban hành ngày 30/12/2020, hợp đồng được ký cùng ngày và được triển khai từ ngày 1/1/2021. Tuy nhiên, đến nay kết quả lựa chọn nhà thầu mới được công bố, chậm so với quy định.

Ngày 7/4/2021, cán bộ đấu thầu của Bên mời thầu giải thích việc chậm trễ công khai kết quả lựa chọn nhà thầu là do “quên”.

Gói thầu SP1-G01 sử dụng nguồn vốn là khoản vay từ Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới, được đấu thầu rộng rãi trong nước. Có 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, trong đó 2 nhà thầu được đánh giá về tính đầy đủ của hồ sơ dự thầu, gồm: Liên danh Swing - Hymetco - Phan Le và Liên danh Đại Quang - Minexport. Tuy vậy, chỉ có Liên danh Swing - Hymetco - Phan Le đáp ứng về kỹ thuật và thương mại nên được đánh giá về tài chính và trúng thầu.