(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý IV/2020, Công ty CP Bột giặt Lix (mã chứng khoán: LIX) ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 683 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 70,2 tỷ đồng, tăng hơn 49% so với quý IV/2019.

Luỹ kế cả năm 2020, Công ty đạt 2.902 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15%; lợi nhuận trước thuế đạt 292,4 tỷ đồng, tăng hơn 30%; lợi nhuận sau thuế đạt 230 tỷ đồng, tăng 28,5% so với năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu khoảng 2.772 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 230 tỷ đồng. Như vậy, năm qua Công ty đã hoàn thành vượt 5% mục tiêu về doanh thu và vượt 27% mục tiêu về lợi nhuận.

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng vừa thông qua kế hoạch kinh doanh quý I/2021 với chỉ tiêu doanh thu 670 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng.