(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý IV/2020, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán: HND - UPCoM) ghi nhận doanh thu đạt gần 2.429 tỷ đồng doanh thu, giảm mạnh 25% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, nhờ giá vốn bán hàng giảm 30% nên biên lợi nhuận được cải thiện rõ rệt, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ giảm 6%, đạt 650 tỷ đồng.

Quý IV/2020, Công ty ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 58% lên mức 48 tỷ đồng, song chi phí tài chính giảm 23%, còn 55 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 531 tỷ đồng, giảm 6%.

Lũy kế năm 2020, Công ty đạt doanh thu gần 10.866 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.528 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và tăng 23% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt gần 1.452 tỷ đồng, tăng 24%.

Năm 2020, HND đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 11.225 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2020 là 943 tỷ đồng. Như vậy, khép lại năm 2020, Công ty hoàn thành 97% chỉ tiêu doanh thu và vượt 62% kế hoạch lợi nhuận.