Năm 2020, Long Hậu đặt kế hoạch doanh thu tăng trưởng 43%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020, Công ty CP Long Hậu dự kiến trình kế hoạch kinh doanh với doanh thu 916,08 tỷ đồng, lợi nhuận 122,5 tỷ đồng, lần lượt bằng 143% và 86% thực hiện năm 2019. 

Bên cạnh đó, Công ty cho biết sẽ đẩy mạnh đầu tư tăng 150% với tổng giá trị là 991,7 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu 639,807 tỷ đồng, lợi nhuận 142,717 tỷ đồng,lần lượt hoàn thành 101% và 112% kế hoạch năm 2019.

Trong quý I/2020, Công ty đạt 206,39 tỷ đồng doanh thu và 63,15 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 19,6% và 15,3% so với quý I/2019. Luỹ kế 3 tháng đầu năm 2020, Công ty hoàn thành 51,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tin cùng chuyên mục