(BĐT) - Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã chứng khoán: NTP) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu đạt 1.236,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 105,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,9% và 2,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.629,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 447,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,7% và tăng 9,3% so với thực hiện trong năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 5.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 470 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 111,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Công ty giảm 14,4% so với đầu năm về còn 3.895,4 tỷ đồng.