Năm 2023, TKV ước đạt 170.000 tỷ đồng doanh thu, nộp ngân sách cao kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ước đạt 170.000 tỷ đồng doanh thu, bằng 100,3% kế hoạch, tương đương so với thực hiện năm 2022; nộp ngân sách nhà nước (NSNN) đạt gần 29.000 tỷ đồng, bằng 141% kế hoạch và bằng 127,5% so với thực hiện năm 2022.

TKV cơ bản thực hiện các chỉ tiêu chính theo mục tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra, cung cấp kịp thời và đủ than cho các nhà máy điện mà Tập đoàn đã ký hợp đồng.

Năm 2023, TKV sản xuất 9,65 tỷ kWh điện, đạt 100,6% kế hoạch và bằng 117,5% so với năm 2022. Ngoài ra, Tập đoàn đã sản xuất 72,5 nghìn tấn vật liệu nổ công nghiệp, cung ứng đạt 105 nghìn tấn sản xuất và tiêu thụ 180 nghìn tấn Nitrat Amon.

Về khoáng sản, Tập đoàn sản xuất 1,46 triệu tấn Alumin quy đổi, đạt 112,3% kế hoạch; tiêu thụ 1,46 triệu tấn, đạt 112,3% kế hoạch. Sản xuất tinh quặng đồng; sản xuất đồng tấm; sản xuất kẽm thỏi và phôi thép đạt kết quả tích cực.

Năm 2024, TKV phấn đấu hoàn thành vượt mốc và toàn diện các chỉ tiêu đặt ra. Trong đó, sản xuất 38,74 triệu tấn than nguyên khai, gần 37,4 triệu tấn than sạch, tiêu thụ 50 triệu tấn than, đất đá bóc đạt 153,42 triệu m3, sản lượng phát điện tối thiểu 10,5 tỷ kWh.

Về khoáng sản, hóa chất, theo Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn, sản lượng kẽm thỏi đạt 8.215 tấn, tinh quặng đồng 107.080 tấn, đồng tấm 30.000 tấn, tinh quặng sắt đạt 202.501 tấn, vàng 956 kg, phôi thép 220 nghìn tấn...

Tin cùng chuyên mục