Quý IV, HNX có tới 107 doanh nghiệp ngành công nghiệp báo lãi

Sở GDCK Hà Nội vừa có thống kê lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX trong quý IV/2015.
Quý IV, HNX có tới 107 doanh nghiệp ngành công nghiệp báo lãi

Theo số liệu thống kê mới nhất, tổng lợi nhuận sau thuế của 365/376 doanh nghiệp niêm yết đã công bố báo cáo tài chính đúng hạn (trừ 4 doanh nghiệp thay đổi niên độ kế toán là IDV, GLT, MHL, VDL công bố báo cáo tài chính các quý khác), đạt 4.283,72 tỷ đồng, tương đương mức lợi nhuận cùng kỳ năm trước.

Trong đó, 317 doanh nghiệp niêm yết có kết quả hoạt động kinh doanh lãi với tổng giá trị lãi đạt 4.626,06 tỷ đồng, giảm 14,49% so với cùng kỳ năm trước; 40 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ là 342,34 tỷ đồng, giảm 69,61% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm ngành có kết quả kinh doanh tốt nhất là công nghiệp với 107 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, tổng giá trị lãi đạt 1.417,65 tỷ đồng, chiếm 30,64% tổng giá trị lãi. Tiếp đến là ngành tài chính với 20 doanh nghiệp kinh doanh lãi 1.214,16 tỷ đồng chiếm 26,24% tổng giá trị lãi, và ngành xây dựng có 64 doanh nghiệp lãi 594,48 tỷ đồng, chiếm 12,85% tổng giá trị lãi.

Trong số các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống chiếm tỷ trọng lỗ lớn nhất với 8 doanh nghiệp và giá trị lỗ 141,29 tỷ đồng. Tiếp đến là các doanh nghiệp thuộc ngành tài chính và công nghiệp với giá trị lỗ lần lượt là 86,51 tỷ đồng và 33,70 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục