(BĐT) - UBND tỉnh Bến Tre vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu Thi công San lấp mặt bằng của Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.658 tỷ đồng.
San lấp mặt bằng Dự án Bệnh viện Đa khoa Bến Tre

Phối cảnh Bệnh viện Đa khoa Bến Tre

Riêng Gói thầu Thi công San lấp mặt bằng có giá 39,771 tỷ đồng. Theo đó, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là trong quý IV/2021. Hình thức áp dụng là đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng. Hợp đồng thực hiện theo đơn giá cố định, trong thời gian 150 ngày. Đơn vị được giao làm chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre.