Sẽ giám sát về bảo vệ môi trường và phát triển, sử dụng nhân lực

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 32, ngày 23/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung Phiên họp.
Phiên họp thứ 32, ngày 23/4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Ảnh: Quang Khánh
Phiên họp thứ 32, ngày 23/4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Ảnh: Quang Khánh

Về kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về hoạt động giám sát không ngừng được tăng cường, góp phần quan trọng tạo cơ sở pháp lý và định hướng hoạt động giám sát cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và những năm tiếp theo.

Hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức thực hiện, nhờ đó đạt hiệu quả, kết quả tích cực. Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành cẩn trọng, bảo đảm nghiêm túc, theo quy định của pháp luật.

Về dự kiến chương trình giám sát năm 2025, các ý kiến cơ bản thống nhất giảm số lượng cuộc giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan tập trung triển khai các nhiệm vụ nêu trên và các nhiệm vụ lập pháp theo kế hoạch.

Qua kết quả lấy ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 2 chuyên đề trình Quốc hội lựa chọn 1 chuyên đề giám sát tối cao và 1 chuyên đề giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát. Cụ thể, chuyên đề 1 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; chuyên đề 2 về việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Tin cùng chuyên mục