Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo mời thẩm định giá thuê sân sát hạch

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các đơn vị có chức năng thẩm định giá

Căn cứ Thông tư số 37/2023/TT-BTC, ngày 07/6/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Sở Giao thông vận tải Hà Nam có nhu cầu thuê thẩm định giá thuê sân sát hạch, trung tâm sát hạch để tổ chức các kỳ sát hạch lái xe mô tô, ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam và phục vụ công tác tổ chức đấu thầu dịch vụ này năm 2024 (chi tiết nội dung thuê sân sát hạch cần thẩm định giá theo phụ lục đính kèm).

Sở Giao thông vận tải Hà Nam trân trọng kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm thẩm định giá chi phí thuê sân sát hạch, trung tâm sát hạch để tổ chức các kỳ sát hạch lái xe, gửi hồ sơ quan tâm gồm:

1. Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá.

2. Hồ sơ năng lực bao gồm: Hồ sơ pháp lý, danh sách thẩm định viên về giá, bảng kê năng lực kinh nghiệm thẩm định giá dịch vụ nêu trên.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Giao thông vận tải Hà Nam. Đ/c: Số 80 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Điện thoại: 0226.3852.770 (trong giờ hành chính).

Thời hạn: 05 ngày kể từ ngày thông báo (kể từ ngày 27/02/2024).

Sở Giao thông vận tải Hà Nam kính mời các đơn vị thẩm định giá tham gia để phục vụ công tác.

Phụ lục danh mục đề nghị thẩm định giá thuê sân, trung tâm sát hạch

TT

Nội dung giá thẩm định

Đơn vị

Thông tin tổ chức sát hạch năm 2024, 2025

I

Giá thuê sân sát hạch, trung tâm sát hạch mô tô để tổ chức các kỳ sát hạch


- Sân sát hạch từ loại 3 trở lên trên địa bàn tỉnh Hà Nam:

- Số lượt thí sinh tham dự sát hạch mô tô năm 2024,2025 (dự kiến): 14.500 thí sinh

- Số lượt thí sinh sát hạch mô tô trung bình mỗi kỳ sát hạch (dự kiến): 100 - 400 học viên

1

Chi phí sát hạch lý thuyết

Đồng/lượt

Số lượt sát hạch năm 2024, 2025 (dự kiến): 13.700 lượt


Chi phí sát hạch thực hành

Đồng/lượt

Số lượt sát hạch năm 2024, 2025 (dự kiến): 12.400 lượt

II

Giá thuê sân sát hạch, trung tâm sát hạch ô tô để tổ chức các kỳ sát hạch


-Sân sát hạch từ loại 2 trở lên trên địa bàn tỉnh Hà Nam:

- Số lượt thí sinh tham dự sát hạch mô tô năm 2024,2025 (dự kiến): 15.100 thí sinh

- Số lượt thí sinh sát hạch ô tô trung bình mỗi kỳ sát hạch (dự kiến): 50 - 400 học viên

1

Chi phí sát hạch lý thuyết

Đồng/lượt

Số lượt sát hạch năm 2024, 2025 (dự kiến): 12.800 lượt

2

Chi phí sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông

Đồng/lượt

Số lượt sát hạch năm 2024, 2025 (dự kiến): 11.900 lượt

3

Chi phí sát hạch thực hành trong hình

Đồng/lượt

Số lượt sát hạch năm 2024, 2025 (dự kiến): 14.100 lượt

4

Chi phí sát hạch thực hành trên đường giao thông

Đồng/lượt

Số lượt sát hạch năm 2024, 2025 (dự kiến): 10.500 lượt

III

Tổng dự toán chi phí thuê sân sát hạch, trung tâm sát hạch mô tô và ô tô năm 2024, 2025

Đồng


Tin cùng chuyên mục