(BĐT) - Ban QLDA di dân tái định cư thủy điện Sơn La (Bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của 2 gói thầu lớn với tổng giá trúng thầu hơn 400 tỷ đồng. Cả 2 gói thầu trên đều thuộc Dự án Kè suối Nặm La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La và đều được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Theo đó, nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 09 - Thi công xây dựng đoạn tuyến lý trình tim suối từ Km2+780,0-:-Km3+900,00 là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Anh - Công ty CP Việt Dũng - Công ty CP Xây dựng Trường Giang. Giá trúng thầu của nhà thầu liên danh này là 118.590 triệu đồng (giá gói thầu hơn 124.683 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 4,9%).

Đối với Gói thầu số 06 - Thi công xây dựng đoạn tuyến lý trình tim suối từ Km0-:-Km1+356,29, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty 299 - Công ty 468 với giá trúng thầu gần 286.884 triệu đồng (giá gói thầu gần 299.070 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 4%).

Nội dung các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của 2 gói thầu trên cho biết, nhà thầu trúng thầu phải hoàn thành toàn bộ công việc theo nội dung của hợp đồng và bàn giao các hạng mục công trình để đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, tính đến thời điểm hiện tại, Ban QLDA di dân tái định cư thủy điện Sơn La đã công khai kết quả lựa chọn nhà thầu 4 gói thầu xây lắp thuộc Dự án (từ gói thầu số 06 -số 09). Cả 4 gói thầu này đều được công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đầu năm 2017.

Trong số các nhà thầu nêu trên, chỉ có Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Anh từng trúng thầu 1 gói thầu khác thuộc Dự án Kè suối Nặm La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (Gói thầu số 07 - Thi công xây dựng đoạn tuyến lý trình tim suối từ Km1+356,29-:-Km1+964,80).

Tại Gói thầu số 07, giá trúng thầu của nhà thầu liên danh Công ty TNHH Xây dựng kinh doanh tổng hợp - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Anh - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Vĩnh Phúc - Công ty CP Tư vấn xây dựng Hoàng Hùng là hơn 136.237 triệu đồng (giá gói thầu hơn 142.074 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 4%).

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Anh có địa chỉ tại tỉnh Sơn La. Tính từ năm 2016 đến nay, Công ty đã trúng 7 gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước và các gói thầu này đều ở tỉnh Sơn La.