(BĐT) - Ngày 17/5, Hội thảo “Đầu tư lâu dài vào cơ sở hạ tầng” được tổ chức tại Ninh Bình bên lề Hội nghị các quan chức cấp cao tài chính APEC (SFOM) trong khuôn khổ APEC 2017.

Tại Hội thảo, đại diện các nền kinh tế thành viên APEC và tổ chức quốc tế tập trung thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về tổng quan nhu cầu hạ tầng và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), khả năng tài chính, vai trò tư nhân trong APEC; cơ chế phân bổ rủi ro trong các dự án PPP; đa dạng hóa nguồn tài chính cho kết cấu hạ tầng và các công cụ giảm thiểu rủi ro cho dự án về chính trị, đại chúng, môi trường...

Những năm gần đây, nhu cầu đầu tư, phát triển hạ tầng và tăng cường xã hội hóa các dự án đầu tư hạ tầng thông qua PPP tại Việt Nam và một số nền kinh tế thành viên APEC là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Được biết, các đề xuất về giải pháp đầu tư lâu dài vào hạ tầng và các kết quả dự kiến sẽ được trình lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC vào tháng 10/2017.