(BĐT) - Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (Tisco, mã chứng khoán:TIS) vừa công Bố báo cáo tài chính quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, trong quý II, doanh thu thuần của Công ty đạt 3.552,5 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020; Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 65,6 tỷ đồng trong quý, gấp 6 lần cùng kỳ (10,8 tỷ đồng).

Nhìn chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty đạt 6.559 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 134 tỷ đồng. Lãi ròng đạt gần 110 tỷ đồng, gấp 7,1 lần so với 15,5 tỷ đồng năm ngoái.

Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu đạt 12.989 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 49 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả trên, Công ty đã hoàn thành 50,5% kế hoạch doanh thu và gấp 2,73 lần kế hoạch lợi nhuận.