(BĐT) - Ngày 16/12 tới, Công ty CP Cao su Tây Ninh (mã chứng khoán: TRC) sẽ chốt danh sách trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán vào ngày 14/1.

Với hơn hơn 29,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 29,1 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2021, doanh thu thuần của Công ty giảm 7% xuống 90,8 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 32,2 tỷ đồng, tăng 270% so với quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng 25% so cùng kỳ, lên hơn 264 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 28%, đạt gần 59 tỷ đồng. So với kế hoạch lãi sau thuế 63,8 tỷ đồng trong năm 2021, Công ty đã thực hiện được gần 92% mục tiêu đề ra sau 9 tháng đầu năm.