TTB lên kế hoạch chuyển sang niêm yết trên HOSE

CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (TTB – sàn HNX) vừa thông qua ĐHCĐ thường niên kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE trong năm 2016.
TTB lên kế hoạch chuyển sang niêm yết trên HOSE

Theo đó, có gần 8 triệu cổ phần, tương đương 69,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý với kế hoạch chuyển sàn trên. Như vậy, chỉ sau hơn 1 năm chào sàn HNX (từ 26/1/2015), TTB đã có kế hoạch “chuyển sang mảnh đất mới”.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 đã kiểm toán với chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 152 tỷ đồng, vượt 1,3% kế hoạch (150 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế 15,15 tỷ đồng, chiếm 75,75% kế hoạch (20 tỷ đồng) và tỷ lệ chia cổ tức 7%, giảm 53,33% kế hoạch (15%).

Lãnh đạo Công ty đã giải trình về việc lợi nhuận và cổ tức giảm so với dự kiến là do trong năm 2015, nguồn vốn từ phát hành cổ phiếu ra công chúng dự định dùng để gia tăng kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2015 nhưng thực tế nguồn vốn này tháng 1/2016 mới chính thức ghi nhận nên đã ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Công ty.

Theo kế hoạch đề ra trong năm 2016, Công ty dự kiến doanh thu thuần 370 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 37,5 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 8%.

Được biết, đến ngày 5/2/2016, Công ty đã chính thức hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 143,5 tỷ đồng. Đối với số cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc từng đợt phát hành Công ty đã tiến hành thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần phát hành. Sau 3 phiên tăng liên tiếp, TTB đứng ở mức giá 10.600 đồng/CP khi chốt phiên 8/3 với mức tăng tương ứng 1,9% và khối lượng khớp lệnh đạt 0,48 triệu đơn vị.

Tin cùng chuyên mục