(BĐT) - Nhóm Công tác cơ sở hạ tầng thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2018 vừa có đánh giá tích cực về những thay đổi trong Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có hiệu lực thi hành mới đây.
VBF đánh giá cao Nghị định mới về hình thức đầu tư PPP

Ảnh minh họa: Internet

Theo Nhóm công tác, Nghị định có một số thay đổi đáng hoan nghênh, mang lại lợi ích cho cả cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư trong việc chuẩn bị, xây dựng dự án PPP. Nghị định tiếp tục làm rõ về quy trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cũng như thắt chặt điều kiện, quy trình đầu tư vào các dự án theo mô hình xây dựng – chuyển giao (BT). Nghị định cũng đề ra khung pháp lý về chuyển đổi dự án đầu tư công thành dự án PPP. Đặc biệt, Nghị định đã bãi bỏ quy định về chứng nhận đăng ký đầu tư, nhờ đó tránh cho nhà đầu tư tình trạng xin giấy phép hai lần.

Liên quan đến công khai hợp đồng, Nghị định quy định các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải công bố các nội dung chính của hợp đồng với nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các nội dung công khai là: Họ tên, địa chỉ của nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án; địa điểm, diện tích mặt bằng của dự án; những thông số cơ bản cần giám sát về chất lượng dịch vụ hay công trình…